Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Zahrádkáři

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Zahrádkáři

O založení této organizace by mohl kronikář napsat týž úvod jako o organizaci rybářů. Obě ve Včelné totiž neexistovaly, a proto se tento "nedostatek" div nepovažoval v očích včelenských "vlastenců" za katastrofální nedocenění jejich organizačních schopností vzhledem k naší sousední obci Boršovu, se kterou navážeme do několika let trvalou "družbu" ve formě společného sídliště. "A my, "Boráci", že bychom neměli mít svojí zahrádkářskou organizaci a museli být členy v Boršově?". "Toho, bohdá, nebude", řekli. A proto z popudu MV NF byla v jarních měsících založena organizace zahrádkářů na Včelné. Prozatím nerozvinula plně svojí činnost jednak pro krátkou dobu svého trvání, ale také asi proto, že část těchto nadšených zahrádkářů je organizována v Boršově, což poněkud podvazuje sebedůvěru této mladě organizace. Její činnost je zatím organizační i když ze skutečné činnosti byl proveden nákup umělých hnojiv a vykonána jedna ovocnářská přednáška.

Skutečná práce s osmnácti členy /zatím/ se začne v r. 1974.

Proto hodně vytrvalosti, zdaru a také svornosti, aby po krátkém rozběhu nedošlo k zastavení činnosti, jako jsme byli u této organizace již jednou na Včelné svědky.