Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Osvětová beseda

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Osvětová beseda

Poněvadž MNV očekával, že dojde k přestavbě Kulturního domu, přičemž měl býti přestěhován domovník /a také mu byl již přidělen náhradní byt/, zrušil MNV dne 15.8.1973 Osvětovou besedu jako samostatnou složku a převzal v plném rozsahu její pracovní náplň. Tímtéž dnem byl zrušen bankovní účet u České státní spořitelny v Čes. Budějovicích. Příjmy a výdaje této bývalé složky jdou nyní na kapitolu rozpočtu označenou "Správa MNV".