Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Čsl. Červený kříž

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Čsl. Červený kříž

Také na tuto organizaci se vztahuje celá řada kladných hodnot jako u Českého svazu žen. Významná je pomoc v organizování účasti na společenských akcích NF. Pro svoji obětavost a skromnou práci si zaslouží uznání. Z celkového počtu 100 členů je vyškoleno 57 členů v kursu zákl. tělesné výchovy, 10 dobrovolných sester, 2 zdravotní z povolání, 1 lidový hygienik, 2 zdravotnické instruktorky CO. Je zorganizováno 8 zdravotnických hlídek. Za rok ošetřeno přes 60 menších zranění. Skupina má 18 dárců krve. Výčet všech hezkých počinů není zdaleka úplný, ale protože činnost této organizace, která slaví již 20 let svého trvání, a jež je podle svého zeleného oblečení také nazývána "zelení andělé", - je s hlediska naší obce podchycena v pamětní knize této organizace, omezíme se na konstatování, že byla konána jedna přednáška s filmem, na MDD uspořádána soutěž v poskytování první pomoci, následují sběry, odpracované brigádnické hodiny při různých příležitostech charitativního charakteru. Tato organizace zůstává tak trochu v pozadí za ČSŽ, ale zdá se, že práce ČČK si se svazem žen v ničem nezadá. V míru jsou platnou pomocí profesionálních zdravotníků. V případě pak válečného ohrožení patří k jeho hlavnímu úkolu podíl na zdravotnickém zabezpečení obrany státu.