Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Organizace rybářů

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Organizace rybářů

Jako by naši rybáři byli četli zápis kronikáře za rok 1971 o tom, že také příslušníci Petrova rybářského cechu nemají u nás svůj vlastní spolek, nebo-li organizaci, a jsou členy v Čes. Budějovicích. Kronikář to samozřejmě nepsal z nějakého místního patriotizmu, nýbrž jen konstatoval. Snaha, postavit se na vlastní nohy, pramení z našich občanů.

Ustavující schůze se konala dne 17.1.1973 v pohostinství JEDNOTY "U Cettla" za účasti 20 přítomných, z toho tří hostů. Zahájil ji František AICHMAJER a předal slovo předsedovi svazu rybářů z Čes. Budějovic, který podal zasvěcený výklad o povinnostech a právech nové skupiny, která bude sedmou místní skupinou. Po debatě konstatováno, že dosavadní požární nádrž v Dlouhé ulici nevyhovuje, a rybářská organizace ji dá společně s požárníky do pořádku. Další dva rybníky "Mocalův" a "Feilův" /ulice Sokolovského a Nová/ potřebují úpravu odhadnutou na 1500 - 1800 pracovních hodin. F. Aichmajer informuje schůzi, že t.č. je členská základna - 19 rybářů. Zástupce požárníků velmi pochválil, že dochází ke spolupráci. František Kalíšek přečetl pak návrh smlouvy mezi MNV a rybářskou organizací. Přítomný předseda MNV Bedřich HOUSKA ve svém příspěvku připomněl, že v budoucnu je plánována ještě další vodní plocha, v níž bude možno chovat ryby a sice vodní nádrž pod vodojemem na tzv. "Vávrově kopci". Pokud jde o přečtený návrh smlouvy, předseda se domnívá, že jí není zapotřebí. MNV rybáře nezklame. Finanční úhradu na zamýšlené opravy rybníků zajistí MNV. Hospodář rybářské organizace z Čes. Budějovic pochválil spolupráci i projevující se práci s mládeží. Konečně dohodnuto, že přece jen bude smlouva mezi MNV a zakládající se organizací uzavřena. Pak zvolen výbor: Frant. Aichmajer, předseda, hospodářem Frant. Kalíšek, styk s organizacemi a administrativa František Kalamár, práci s mládeží povede Jan Koudelka. Zakládající se organizace se stane členem MV NF a zástupcem tam bude její předseda František Aichmajer.

Je třeba uvítat založení. Jde tu o něco zcela nového, co zpestří nejen život starých příslušníků tohoto cechu, ale především zavede mládež na koleje vedoucí k zušlechtění a lásce k přírodě.

A co se tedy během roku 1973 vykonalo? Byla skutečně vyčištěna požární nádrž v Dlouhé ulici, upraven odtok vody a očištěny břehy. Nakoupena rybí násada a dne 21.4.1973 provedeny za chladného počasí v této nádrži první rybářské závody za účasti mládeže. Tabulka na hrázi této nádrže zakazuje odebírání vody pro soukromou potřebu a její znečišťování. Protože jeden starší občan zákaz nerespektoval a dokonce projevil o MNV nepříznivé mínění, komise veřejného pořádku ho pokutovala částkou Kčs 50.- Zákaz už neporušuje.

Obsáhlá práce se provedla za pomoci buldozeru na rybníku "Feiláku" v Lesní Kolonii /podle někdejšího majitele cihelny, Feila/. Rybník byl vypuštěn, vyčištěn a prodloužen do lesa směrem jižním o 20 m. Rybník má sloužit rovněž jako koupaliště.

Na třetím rybníku v Sokolovského ulici, byly i v jeho okolí a na hrázy poraženy stromy. Jinak se na něm neprováděla žádná úprava, takže nynější stav s malým množstvím vody, poskytuje celkem neutěšený obraz. V budoucnu má sloužit jen jako koupaliště. Za uplynulý rok 1973 bylo 6 členských a 12 výborových schůzí. Stav členstva: 16 starších a 10 z řad mládeže do 15 let. Z plánu brigádnických hodin /2000/ odpracováno 799 hod., mladí 40 hodin. Mladí se dále podíleli na sběru šrotu a sběru chleba, jehož pro rybář. účely nasbírali 74,5 kg. Nesympatická zpráva na výroční schůzi byla podána o "ztrátě" 35 kaprů z rybníka v Dlouhé ulici, které nikdo nevykázal jako ulovené. Tedy došlo k pytláctví. Na této schůzi byl rovněž vyhlášen závazek na rok 1974: každý dospělý člen odpracuje na akcích "Z" 50 hodin, mladí 10 hod. Na schůzi byl přítomen i předseda MNV Bedřich Houska, který, ještě s jinými, zasáhl do diskuze.