Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Vliv náboženství

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Vliv náboženství

Protože v zápisech za r. 1971 je o této otázce šířeji hovořeno, kronikář se nebude opakovat, a konstatuje jen, že v r. 1973 bylo ze čtyřicetidvou pokřtěných na farnosti Kamenný Újezd, 8 ze Včelné, t.j. polovina všech narozených. Církevně oddaných byly ze Včelné čtyři manželské páry, t.j. méně než polovina. Chybí údaj o zemřelých, ale opět asi méně než polovina zemřelých dává přednost být pochován do země a mít církevní pohřeb, převážně katolický. Zdá se, že se zvětšil počet křtů, protože obřad sám je pro přítomné jaksi povznášející zvláště v místě, kdy kněz zvedá novorozence do výše a jaksi podle věrouky jej obětuje.