Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Sbor pro občanské záležitosti

V našich možnostech přichází v úvahu jen tři akce: vítání novorozeňat, písemné kondolence při pohřbech a den důchodců sedmdesátiletých a starších. Letošní setkání důchodců se zvlášť dobře povedlo. Velká šenkovna u Kalkušů byla plně obsazena, účastníci přivítáni srdečným proslovem předsedkyně Sboru Růženy HOUSKOVÉ, jménem MNV promluvil její syn, předseda Bedřich HOUSKA, který ocenil pomoc těchto starých veteránů na pracích pro MNV.

Bylo podáno slušné pohoštění /párek, rohlík, zákusky, káva, pivo/, čtyřčlenná muzika se velmi líbila, takže mužská část si zazpívala a zůstala až do samého konce v 18 hodin, zatímco babičky nebyly k udržení a odcházely již z valné části po půl páté večer. Toto sympatické a populární setkání se koná vždy v listopadu se začátkem ve 14 hodin. Dosud poprvé byla provedena fotodokumentace, která je přílohou kroniky.

Dne 27.3.1973 bylo v kavárně REGINA v Čes. Budějovicích vzpomenuto 25. výročí založení Sborů pro občanské záležitosti. Při této příležitosti byla také oceněna práce našeho Sboru, jako jednoho z mála oceněných, a byl mu udělen diplom za dlouholetou obětavou činnost. Přijala jej předsedkyně Sboru, výše uvedená Růžena Housková /čp. 211/. Přítomen byl také kronikář obce.