Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Kulturní dům

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Kulturní dům

S konečnou platností jsme opustili plán, že bychom zrekonstruovali starou budovu Kulturního domu nákladem 3 milionů Kčs, ačkoliv pobočka státní banky v Č. Budějovicích povolila na naší žádost o úvěr 1,046.000.- Kčs.

V zápisech za předchozí rok jsme řekli, že pro nedostatek místa mezi budovou Kulturního domu a sousední budovou rodin. domku F. Aichmajera, nedovolil ONV stavět podle původních návrhů plánů. Plány měly být přepracovány tak, že fronta k silnici /Třída 5. Května/, se musí otočit "čelem vzad", tedy o 180°. Protože však projekční závod, jemuž provedení plánů bylo zadáno, nebyl pro jiné pracovní zaneprázdnění s to plány zhotovit, nemohlo být v r. 1973 s přestavbou započato.

To byla ovšem vážná věc, protože tato etapová přestavba Kulturního domu, byla součástí volebního programu, který se má plnit především s hlediska finančního plánu. Plán akcí "Z" na tento rok musel být proto přepracován, byly určeny náhradní akce, které nejenže požadavek čerpání finančních částek splnily, ale značně překročily. Jsou to: kanalizace, parkoviště pro auta u obchodního střediska a stavba víceúčelového cvičiště.

Na žádost MNV rozhodl na konci roku 1973 ONV, že by bylo výhodnější, kdyby byla místo nynějšího Kulturního domu postavena nová víceúčelová budova, kde by byl MNV, restaurace, velká společenské místnost, zasedací síň MNV, obřadní místnost, klub mladých apod. Předběžný náklad je uváděn částkou 4,5 milionu Kčs. Stavební práce by byly prováděny částečně v akci "Z" a musela by být předem závazky členských organizací NF řádně zajištěna, aby se neopakovaly těžkosti z minulosti.

Budova starého Kulturního domu by pak sloužila jako tělocvična a pro veřejná plenární zasedání MNV.