Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Jak jsme četli

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Jak jsme četli

Podle výkazu o činnosti knihovny za r. 1973 se výkony v knihovně zvedly. Týká se to hlavně výpůjček.

Literatura pro dospělé - naučná: