Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Přestavba školy v Poříčí

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Přestavba školy v Poříčí

V první polovině prosince 1973 byla zahájena generální oprava a přístavba základní školy v části obce Boršova, v Poříčí, kde byly dosud umístěny jen 3 třídy. Tato škola byla postavena v r. 1892. Nynějším požadavkům hygieny již naprosto nevyhovovala. Návrh územního směrného plánu zřízení školy v Boršově neuvažoval. Přesto si školu pro prvních pět ročníků pro sebe MNV Boršov uhájil, i když umístění této školy na kopci U Holubů v bezprostřední blízkosti nově budovaného závodu BENZÍNA a SILA není právě nejvýhodnější a nejhygieničtější. Navíc v poslední době nemá, kromě Včelné, boršovská škola žádné jiné přiškolené obce, protože odpadl Černý Dub a Zahorčice. Pro úplnost: ještě zůstal závod Březí. Náklad na rekonstrukci a přístavbu je uvažován částkou Kčs 1,5 milionu. Škola bude moderně vybavena, tedy: ústřední topení, teplá a studená voda z vlastního zdroje. Po přístavbě bude v této budově celkem 5 tříd.