Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Uskladňování odpadů v lese

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Uskladňování odpadů v lese

Dne 31.10.1973 informovala místní rozhlasová výzva občany, že s platností od 1.12.1973 nebude již dovoleno, aby odpadky z domácností byly uskladňovány na pokrajích lesa na místech, kde dosud tyto skládky byly povoleny. Podle této informace MNV právě obdržel dostatečný počet popelnic, takže každá rodina má možnost si ji zakoupit a usnadnit si tak práci s odvážením do lesa. Všichni občané, kteří mají rádi přírodu, vítají toto rozhodné opatření, protože okrajové části našeho lesa byly znehodnocovány odpadky, které tam naprosto nepatřily /matrace, dětské kočárky, kuchyňská a jiná kamna/. Rada MNV se usnesla, že umožní některým důchodcům a nízkými důchody odvoz odpadků tím, že jim za určitý poplatek, který nebyl dosud stanoven, umožní pronájem popelnice. Je to rozumné opatření rady MNV.

Protože se po výzvě o povinném odvážení odpadků zvětšil značně počet zájemců, začínají se objevovat stížnosti na nepravidelný odvoz. Pracovníci Komunálních podniků města Trhových Svinů by k nám nejraději jezdili tak jednou za 14 dní a nikoliv jednou týdně jak zní smlouva.

Jiná je nerudovská otázka "kam s nimi", tedy kam svážené odpadky vykládat, když dosavadní skládky již budou zaplněny. MNV Včelná při komisi dne 20.11.1973 konané ještě ze dvou dalších důvodů, navrhoval odlesnění části lesa, a zřízení skládky v prostoru lesního oddělení 5 - 6 v tzv. Rybákově strouze, která by tak byla likvidována a ohumusována. Lesní závod v Hluboké n/Vlt. nemá námitky, ale připomněl, že by se cesta k této navrhované skládce musela zpevnit, což by měl provést MNV. Dále se musí zajistit likvidace dosavadních skládek a pokud by se na okraji lesa zřizovaly sběrné skládky, musely by být ohrazeny betonovými panely nebo plechy.