Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Dvě cesty

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Dvě cesty

Nár. podnik BENZÍNA obdržel povolení pro výstavbu silnice do budovaného závodu ve Čtyřech Chalupách. Tato cesta se měla původně zapojit do státní silnice č. 3 nad bývalou hospodářskou usedlostí U Šlinců /čp. 199/. Protože MNV s tímto řešením nesouhlasil, požádal o připojení na tuto silnici se zapojením na ulici Jiráskovu. Tak také byla tato silnice stavěna a v první polovici října 1973 dána do provozu. Je to pěkná betonová cesta s krajnicemi, o celkové šířce 8 m. Dosud však není provedeno její osvětlení.

Až do 15.10.1973 vedla tato nová cesta v těsné blízkosti staré polní cesty, zchátralé, za dešťů rozblácené, neudržované, na její poloviční cesta rozbahněné i za sucha, takže se vjíždělo až do pole. Dne 15.10.73 přijely buldozery, a starou cestu začaly upravovat na zemědělskou /ornou/ půdu. Tak zanikla spojka mezi Čtyřmi Chalupami a novou "císařskou silnici" zřízenou kolem roku 1780. Z její původní délky zbylo jen asi 100 m, aby usedlici ze Čtyř Chalup mohli nadále po ní ke společné studni. Jak známo, v této části obce je voda právě jen v tomto místě /až na dvě výjimky/.

Dnes už jezdí auta závodu BENZINA i auta místních občanů po nové silnici. Skončily tak věčné stížnosti občanů na úpravu této staré polní cesty.