Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Zvýšení rodinných přídavků

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Zvýšení rodinných přídavků

Zákonem č. 99 ze dne 14.12.1972 se od 1.1.1973 zvyšuji rodinné přídavky zaměstnanců následovně:

Na jedno dítě