Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Automobilové nehody

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Automobilové nehody

V zápisech za rok 1971 jsme podle údajů okrsku VB v Kamenném Újezdě uvedli veškeré nehody, které se staly v naší obci, i když nedošlo k úrazům. Počínaje rokem 1972 převzala vyšetřování všech dopravních silničních nehod VB České Budějovice. Ta však nebyl a s to nám poskytnout vyčerpávající počet nehod. Pro kronikáře nebylo časově možné probírat se ve spisech dvou tisíc případů nehod na okrese. Pokud snad byly některé případy u nás, byly to případy nepatrné, o nichž se ani ve vsi nemluvilo, a tak se kronikář o nich nedověděl. Hlavní příčinou úbytku těchto nehod je skutečnost, že byl nákladem 3 mil. Kčs rekonstruován zanedbaný úsek prastaré cesty ze 13. století vedoucí od nádraží v Boršově kolem bývalé selské usedlosti "U Honskodlů" souběžně s trati Čes. Budějovice - Kájov - Volary, kterou kdysi používal majitel mlýna Dr. ZÁTKA k převozu svých výrobků. Trasa této cesty se nezměnila, ale zanedbaná silnice dostala asfaltový povrch. Výsledek rekonstrukce byl, že tato cesta, po níž byl automobilový provoz téměř nemožný, je nyní hojně používána auty ve směru Boršov - Čes. Budějovice a naopak, protože se tak vyhnou zbytečnému stoupání silnice na Včelnou, vyhnou se nepřehledné a nebezpečné křižovatce U Kalkušů, kde došlo v předešlých letech k největšímu počtu nehod, a konečně se řidiči vyhnou čtyřem železničním přejezdům, z toho dvěma dvoukolejným. Cesta se tím zkrátila, ušetří se čas i vozidlo.

To bylo se strany silniční správy moudré rozhodnutí diktované především skutečností, že ve Včelné byl nákladně upravován 150 m dlouhý úsek silnice v tzv. "Houskově kopci" /nad železniční tratí do Horního Dvořiště/ směrem ke Kamennému Újezdu. /Materiál byl vybrán do hloubky až na starou "císařskou silnici" a pak položen zkušební materiál asfalto-cement/. Stará středověká silnice musela být proto rekonstruována jako náhradní komunikace pro přerušenou hlavní komunikaci č. 3 /E 14/ přes Včelnou.

Když už jsme se této věci dotkli, dokončeme ji přes to, že by patřila do kapitoly "kanalizace". Hlavní silnice byla tedy při stavbě zkušebního úseku nesjízdná od odbočení prastaré silnice "U Krbů" až na odbočku "U Kalkušů". Toho MNV Včelná využil s výhodou k budování kanalizace v úseku č. II od MNV až k bývalé prodejně "U Babků" /čp. 135/.

Nakonec zde zaznamenáme dvě nehody s vážnými následky, z toho jeden případ s následky tragickými.

V srpnu 1973 asi ve 20,20 hodin jelo ve směru od Kamenného Újezda na Čes. Budějovice osob. auto zn. Wartburg. Na Hraničkách předjíždělo jiné auto značnou rychlostí. V místě, kde se říká "U Šlinců" /čp. 199/a kde silnice má zlom z rovinky do náhlého spádu, došlo podle vyšetření znalce, jednak konstrukcí vozu s předním náhonem, jednak špatným technickým vedením vozidla k jeho nestabilitě, která se ještě zvýšila, když tento osobní vůz předjížděl nákladní vozidlo. Osobní vůz se proti čp. 42 částečně nadzvedl, jel po dvou kolech a odstředivou silou se převrátil. Zadní dvéře auta se otevřely a z nich vypadla na vozovku spící jedenáctiletá Lenka BICAROVÁ z Lišova, která byla na místě usmrcena /skalpování hlavy/. Auto se zastavilo až na plotě domku čp. 240 "U Wallischů". Otec - řidič a matka vyvázli celkem bez zranění, ale byli tak otřeseni, že dosah neštěstí pochopili až později. Případ byl projednáván soudně, rozsudek bude podle informací u VB zcela mírný, protože žádné nápravní opatření nemůže být větší než bolest rodičů. Již několikrát od té doby bylo rodiči na místě neštěstí u plotu rozsvěceno náhrobní světlo, které za tmy na citlivého člověka působí dost hrůzně.

Muselo toto nadějné dítě zemřít zrovna ve chvíli, kdy se s rodiči vracelo z rekreace na Lipně, kdyby byl otec dodržoval přiměřenou rychlost, která přes naší obec činí 50 km/hod.?

Dne 4.12.1973 došlo na křižovatce "U Kalkušů" ke ztřetnutí autobusu ČSAD Č.B. s autojeřábem n.p. SIGMA Včelná jedoucím ze závodu. Nehoda vypadající vážně neměla těžké následky. Bylo jen zpřetrháno telefonní a elektrické vedení. Závada odstraněna za 6 hodin. Nikdo nebyl zraněn, auta byla schopna jízdy. Závadu zavinil řidič linkového autobusu ČSAD.