Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Nové pětistykoruny

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Nové pětistykoruny

1.11.1973 vydal stát nové papírové peníze v hodnotě Kčs 500.-. Až dosud jsme měli jen bankovky v nejvyšší hodnotě Kčs 100.- Všeobecně se pociťoval nedostatek bankovek vyšší hodnoty, zvláště při placení vyšších částek na poště i v bance. Ztrácel se čas při manipulaci s penězi. Za první republiky jsme mívali nejen pětistykoruny, ale i tisícikoruny a dokonce i bankovky v hodnotě Kčs 5.000.- a jejich kupní síla byla větší než dnešních peněz. Nebudeme popisovat vzhled nové bankovky, protože ten je uveden na výstřižku novin, jež je přílohou kroniky. Nezvyklé je však na bankovce upozornění, že "Bankovky sú kryté zlatom a ostatnými aktívami Štatnej banky československej". To naše dosavadní bankovky postrádaly.

Jako u všech novinek bude třeba, aby si lidé na nové bankovky zvykli. Ale na peníze si člověk zvyká snadno. "Jen kdyby jich bylo", říkají lidé.