Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Vesnické drobnosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Vesnické drobnosti

Náš život se skládá s běžných životních starostí a pracovních povinností také z maličkostí, které nám dovedou život zpříjemnit nebo tak říkajíc otrávit. Myslím, že bychom měli takové maličkosti zaznamenávat, aby jednak kronika byla zajímavější, čtivější, jednak aby se i v budoucnu vědělo, jak nám ubíhal život.

1/ Jednoho dne byl přibit na sloupu elektrovodu na křižovatce U Kalkušů /čp. 13/ lístek s touto rýmovačkou:

Kdo sebral kárku na bombu

12. prosince večer,

ať jí vrátí

neb se mu držka zmlátí!

F. H.

Jméno autora textu bylo uvedeno plně. Chápeme rozhořčení majitele, který si jel pro bombičku s Propan-Butanem a v okamžiku, kdy si někam odskočil, někdo mu ji ukradl. Ptal jsem se později poškozeného, zdali se v někom hnulo svědomí. Ale kdepak. Nikdo nepřišel. Snad se bál provedení výhrůžky z posledního verše. Ale takoví my nejsme. My se zlobíme, nadáváme, vyhrožujeme, ale zpravidla výhrůžky neuskutečňujeme. Jakpak to o nás napsal Jan Neruda v Romanci o Karlu IV?

No vidíš, králi: tak náš lid!

Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se -

však kvete po svém, v osobité kráse.

Ach, přibliž k tomu lidu hled

a přitiskneš svůj k němu ret

a neodtrhneš více!

2/ Jednoho dne nastal rozruch v obci. Paní B. C. se vloupal někdo do bytu sebral jí na hotovosti přes 1000.- Kčs a odnesl ještě dvě spořitelní knížky. Případ byl ohlášen VB, která tuto skutečnost uveřejnila v časopise Jihočeská Pravda v rubrice "VB hlásí". Jeho expertýza pak zjistila, že šlo o vloupání, protože vnitřek zámku byl poškozen. Zakrátko však došlo k neočekávanému obratu, když se všechny ztracené cennosti v bytě našly. Stalo se totiž to, co se starším lidem stává. Přemístila svoje cennosti na jiné místo, zapomněla však na které, a tak z toho byla "krádež". Na dotaz kronikáře vše podrobna ona paní řekla, a svou zapomnětlivost se studem a trochu rozladěná, přiznala. Copak jí asi řekla blamovaná NB?

3/ Dne 27.12.1973 v Jihočeské Pravdě na titulní straně byla uveřejněna noticka s fotografií, nazvaná "Ve dnech svátečních", pojednávající o práci pracovníku mlékárny v Čes. Budějovicích o vánočních svátcích. Mimo jiné je zde jmenován i náš občan Josef ŠLINC, /čp. 199/ mistr tamní sušárny.

4/ Kromě sportovních interview předsedy MNV Bedřicha HOUSKY v časopise STADION a několika zpráv v časopise JIHOČESKÁ PRAVDA, o nichž jsme se zmínili na jiném místě, byl v časopise PRÁCE uveřejněn rozhovor redaktora tohoto listu s naším předsedou o práci a plánech MNV. Všechny výstřižky jsou přílohou sbírky dokladů, jež tvoří přílohu kroniky obce.