Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Zrušení luk u Vltavy

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Zrušení luk u Vltavy

Až do listopadu t.r. byly na prostoru ohraničeném regulovanou Vltavou na katastru obce Homole, prostorné louky. Říkali jsme tam "V lukách". Na tomto poloostrově ohraničeném směrem k jihu částí starého toku Vltavy, stál za našich dětských let mohutný topol, s větvemi z velké části uschlými, s kmenem u kořene velkého průměru, který byl v dolní částí asi do výšky 5 m dutý. Zasáhl jej asi "boží posel" - blesk. Tam jsme se jako děti schovávaly, když jsme šli k plánskému jezu. byl to pamětník velmi starý. Nevím, který z majitelů statku jej dal za 1. republiky porazit.

Tento poloostrov byl zásobárnou píce pro velkostatek v Poříčí. V listopadu 1973 byl tento prostor zorán včetně staré řeky, která před tím zavezena. Nyní měl kronikář v konceptu další text, v němž se div nezlobí, že luka byla zorána, že byla vždy dodavatelkou hodnotných krmiv, div nekritizuje stavbu závodu Benzína, že se tím zabral velký lán pole, a najednou se dozví, že zorání těchto luk byl záměr, protože na zoraná luka byla naseta kukuřice, která zesilážovaná je daleko hodnotnějším krmivem než je tráva, a dozví se o všeobecném trendu ve světě v pěstování kukuřice.

Zkrátka: Kronikáři, drž se starého pravidla, které radí dvakrát měřit a jednou řezat.