Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Zákony z oblasti sociální

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Zákony z oblasti sociální

Zákonem ze dne 6.3.1973, byly povoleny mladým manželům zvýhodněné půjčky jednak na úhradu členského podílu v družstevní bytové výstavbě a na výdaje spojené s výstavbou nebo koupí rodinného domku, jednak půjčka na zřízení bytu. Jako podmínka je uvedena, že manželé vedou řádný život pracujícího člověka a splňují ještě další podmínky, zejména, že nesmějí být starší 30 roků a manželství bylo uzavřeno za účinnosti tohoto zákona nebo v době tří let před jeho platností. Půjčka se povoluje jen do částky Kčs 30.000.-. Roční úroková sazba je velice nízká a činí 1% na pořízení domku a 2,5 % na zařízení bytu. Splatná musí být do deseti let. Tato půjčka je ještě zvýhodněna tím, že stát poskytne příspěvek na úhradu těchto půjček tehdy, jestliže se manželům po uzavření půjčky narodilo dítě a dožilo se jednoho roku. Tento příspěvek činí u prvního dítěte Kčs 2000.-, u druhého a dalších Kčs 4000.- Je to praktický zákon, který má jedné straně finančně pomoci, a státu pak je prospěšný tím, že pomáhá zvýšit populaci.