Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Kohoutkova kometa

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Kohoutkova kometa

Téměř po celý rok byla veřejnost denním tiskem připravována na objev velké komety, jejíž jasnost měla být největší dne 23.12.1973. Kometa měla být daleko jasnější a větší, než pověstná Halveyova kometa, která se objevila v r. 1910 a o níž se předem tvrdilo, že způsobí konec světa. Prostě: srazí se s naší zemí. Ke konci světa tehdy nedošlo, ale kometa byla krásně vidět po dobu tří dnů. Stála nad Dlouhou loukou v č. Budějovicích, kolmo k zemi s dlouhým ohonem skoro do čtvrtiny nebeské báně. Byl to prý tehdy nádherný úkaz, nad kterým lidé žasli. Jsou toho očití svědci na Včelné. Tentokrát jsme z této dlouho ohlašované události neviděli nic. Kohoutkova kometa byla vidět jen na hvězdárnách. Škoda. Je to úkaz, objevující se až někdy za století. Tato kometa byla objevena Lubošem Kohoutkem, rodilým Čechem, který pracuje na hamburgské observatoři v Německé spolkové republice.