Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Besedy nad kronikou

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Besedy nad kronikou

Od r. 1971, kdy převzal vedení kroniky nový kronikář Josef Jiřička, který ji začal psát strojem, byla zavedena kulturní akce, již má ve svém plánu Český svaz žen. Jsou to besedy nad kronikou, pořádané dvakrát ročně. Akce hned v samém počátku měla slušnou návštěvu, takže její další pokračování je zájemci rádo přijímáno. Projevuje se to především návštěvou až 75 občanů, chtivých slyšet co se událo a jak se žilo v roce 1918 a později. Rády se poslouchají kapitoly psané prvním kronikářem Klomfarem, který byl poctivým mistrem řemesla ševcovského a také přemýšlivým člověkem. K úspěchu těchto besed, jak říkají posluchači, přispívá prý i to, jak poutavě s trochou dramatického zabarvení čte tyto zápisy nynější kronikář.

V rubrice "Z činnosti organizací Českého svazu žen" časopisu JIHOČESKÁ PRAVDA, byla uveřejněná krátká noticka, v níž se hovoří o velmi zdařilé besedě "Nad kronikou naší obce" ve Včelné, jíž se zúčastnili i mladí občané. Nakonec je ještě ujištění, že "pro velký zájem bude organizace včelenských žen v podobných besedách pokračovat i v dalších letech".