Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Zapomenutý úvod

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Zapomenutý úvod

V úvodu k zápisům za rok 1972 jsme se zmínili o nepokojích na Blízkém východě a o možnosti ztřetnutí Izraele s arabskými státy. Tento stav mezi mírem a válkou vyústil v říjnu 1973 v ozbrojené ztřetnutí velkého rozsahu. Není naším úkolem rozebírat příčiny tohoto ztřetnutí. Uvedeme jen, že tentokráte nebyl postup Izraele tak jednoznačný jako za první šestidenní války, kdy byla zabrána část území Sýrie a Egypta. Tentokrát byly oba uvedené státy daleko lépe vyzbrojeny, a Izrael vzdor postupu měl velké ztráty na letectvu a celkově ztratil část území dobytého za první války. Na konci roku 1973 nejsou boje ještě zastaveny. Jaký význam tomuto ztřetnutí přisuzují obě supervelmoci SSSR a USA, je zřejmo z toho, že obě mají ve Středozemním moři velké námořní bitevní loďstvo.

Říká se, že jsme prodělali I. a II. světovou válku. Ony ve skutečnosti, v pravém slova smyslu, světovými válkami nebyly, protože se to mnoha států netýkalo. Teprve nyní, kdy jsou k disposici hrozné nukleární zbraně, by mohla vzniknout válka, které by se žádný stát na světe nemohl vyhnout. Každý člověk na zeměkouli by mohl býti ohrožen.

Takové vyhlídky má svět na konci roku 1973!