Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Činnost MNV

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Činnost MNV

Činnost místního národního výboru je dána volebním programem. To se týká i schůzové činnosti. Podle opisů zápisů ze schůzí, konal místní národní výbor dvě slavnostní veřejné schůze, dvě plenární veřejná zasedání, tři plenární zasedání míst. národního výboru, tři mimořádná zasedání rady MNV a dvacetdvě zasedání rady řádných.

Kdyby šlo vždy vše podle plánu - jak to má ostatně vždy být - pracovalo by se lehčeji. Předpoklady stanovené plánem pro letošní rok se natolik změnily, že ovlivnily celou koncepci práci místního národního výboru. Na jiném místě kroniky bude o těchto změnách podrobně psáno. Byla třeba změnit plán, provádět jiné práce než ty, které jsme zamýšleli, především: stavba nové víceúčelové budovy.

V tom byla práce místního národního výboru těžší než v předchozích letech. Práce, které se místo této hlavní akce roku vykonaly, byly s hlediska užitečnosti také svým způsobem potřebné, ale snesly odklad. Stavba víceúčelové budovy nás tedy čeká ještě příští rok 1975, ale jak je již nyní na konci roku 1974 vidět, nebude to opět bez problémů.