Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Slavnostní zasedání

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Slavnostní zasedání

V pátek dne 1.2.1974 se konala v kulturním domu vzpomínková oslava 50. výročí úmrtí V.I.LENINA. Obvyklá kulturní vložka se nekonala. Vzpomínkový patnáctiminutový projev pronesl František ONDRA. Účast byla neočekávaně slabá. Přišlo jen 54 osob, z toho 12 ze SSM. Na závěr byl promítnut film "Na společné planetě".

Dne 21.2.1974 bylo na slavnostním zasedání MNV vzpomenuto 26. výročí Února. Kulturní vložku předvedli žáci ZDŠ v Rožnově za řízení zdejší učitelky MÁROVÉ. Slavnostní projev přednesl předseda zdejší ZO KSČ Jan L0BERŠÍNER. Účast asi 110 lidí. Zahájení v 19 hodin, konec před 21. hod., jak jej zaručovala natištěná pozvánka.

Dne 15.8.1974 bylo v kulturním domu vzpomenuto 30. výročí Slovenského národního povstání. Slavnostní referát přednesl během 15 min. opět Jan LOBERŠÍNER. Pak byl promítnut celovečerní film "Tanková brigáda". Zvalo se litografovanými pozvánkami do každého domu. Účast 157 občanů. Oslava se konala v rámci veřejného plenárního zasedání MNV.

Dne 8.11.1974 byla pořádána oslava 57. výročí Velké socialistické říjnové revoluce. V 16,30 hod. vyšel od MNV lampiónový průvod dětí k památníku na pobyt sovětské armády v obci v r. 1945. Průvod se také zastavil u pomníku padlých v I. a II. světové válce na Třídě 5. Května. Krátce tam promluvil předseda školské komise Adolf RATAJ. U památníku na pobyt sovětské armády rovněž krátce předseda Místní odbočky SČSP Jan VÍTOVEC. Během průvodu i na místě v lese byly vystřelovány různobarevné rakety. Večer pak v 19,30 hod. byla zahájena slavnostní schůze, na níž zasvěceně promluvil lektor JčKV KSČ HORKÝ. Nakonec byly přehrány tři sovětské krátké filmy. Účast v průvodu asi 85 osob, z toho školní dítky 15. Na slavnostní schůzi byla účast 94 osob včetně 10 členů SSM.