Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Socialistický závazek pro rok 1975

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Socialistický závazek pro rok 1975

Na slavnostní schůzi MNV konané dne 8.11.1974 k 57. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou, byl v kulturním domě přečten a shromážděním čtyřiadevadesáti přítomných občanů jednomyslně schválen závazek pro rok 1975 v tomto rozsahu:

  1. Bude pokračováno v cyklické výchově funkcionářského aktivu. Vykonání oslav k 30. výročí osvobození, Vítězného Února, narození V.I.Lenina, MDŽ, DD a Měsíce československo-sovětského přátelství.
  2. Do 30.4.1975 budou dokončeny akce "Z" zahájené ke konci r. 1974 /chodníky ve Witthanově ulici a podél hlavní silnice od křižovatky na Boršov, v hodnotě 59.000 Kčs, rekonstrukce požární nádrže v hodnotě Kčs 70.000, veřejné osvětlení v Lesní kolonii v hodnotě 39.000 Kčs, přestavba sociálního zařízení v kulturním domu v hodnotě 75.000 Kčs./

    Do 7.11.1975 bude provedena kanalizace od křižovatky do Boršova podél hlavní silnice se dvěma přípojkami ve Witthanově a Jiráskově ulici v hodnotě díla Kčs 410.000. Další úpravy chodníků a květinových záhonů podél hlavní silnice v hodnotě díla přes 50.000 Kčs. Ve stejném termínu bude zajištěna dokumentace víceúčelové budovy, která bude stát asi 150.000.- Kčs.

  3. Bude zajišťována trvalá úprava veřejných prostranství pod správou MNV a další úprava rodinných domků. Bude vysázeno dalších 50 stromků pro zvýšení zeleně v obci. Na podporu tohoto závazku se prostřednictvím místní organisace Národní fronty zavázali odpracovat 6000 brigádnických hodin.