Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Plnění socialistického závazku za rok 1974

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Plnění socialistického závazku za rok 1974

V roce 1974 se podařilo splnit závazek, který byl uzavřen v prosinci 1973 k termínu oslav Velké říjnové revoluce, jak v politické tak i hospodářské oblasti. Závazek byl splněn přes 100%. Politické akce, mezi něž v prvé řadě počítáme oslavy Vítězného února, Mezinárodní den žen a Mezinárodní den dětí, dále vzpomínka 550. výročí úmrtí Jana ŽIŽKY z Trocnova, oslavy 30. výročí Slovenského národního povstání, jakož i oslava Velké říjnové socialistické revoluce, měly vždy důstojný průběh a zúčastnilo se jich v průměru 50 - 200 lidí na každé akci. Shrneme-li veškerou vykonanou práci za první tři roky plnění volebního programu, dostaneme imposantní čísla 42 tisíc brigádnických hodin, čímž byla vytvořena hodnota díla vyšší než 4,2 milionu Kčs.