Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Osevní plán

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Osevní plán

Proti předchozím rokům nenastala žádná větší změna v osevním plánu a v rozpisech výrobních a dodávkových. U nás stále ještě máme jednoho samostatně hospodařícího rolníka, který hospodaří na 3,6 ha zemědělské půdy, a odmítá veškeré pokusy o jeho zařazení do JZD Planá. Dodávky plní nebo je - jako v bramborech a mléce - lehce překračuje. Splnil je i v mase, ačkoliv mu byl předpis zvýšen i když stav jeho půdního fondu se nezměnil. Sledoval se tím jistý úmysl, ale myšlení rolníka, vlastně rolnice Milušky MASÁKOVÉ se nezměnilo přesto, že její hospodaření je práce jako za časů roboty. A to má k disposici jeden malý traktůrek, z dob jejich zrodu, za kterým jde oráč s ručním pluhem, a tak se orá.