Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Výkup borůvek

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Výkup borůvek

Po mnoho let byl nákup lesních a domácích plodin soustředěn u nás u Alžběty PROKEŠOVÉ /čp. 121/. Naše obec byla velmi známá úrodou lesních plodin, především borůvkami. V několika předchozích dílech kroniky byly o tom zmínky. V letošním roce 1974 jsme se však soustřeďování sběru těchto plodin vzdali a tento byl přemístěn do sousední obce Kamenný Újezd, kde je sběrna v domě čp. 421 a vede ji paní Ludmila VANÍKOVÁ.

Naše dlouholetá sběratelka resignovala především pro přibývající věk a pro skutečnost, že jde časově o náročnou práci, které v sezóně vyžadovala stálou přítomnost doma. Odměna byla naprosto nedostačující. Ta kupříkladu za rok 1973 obdržela za rok odměnu Kčs 1.200.-, kterou vyplácel n.p. Zelenina, České Budějovice.

Nezbylo, než jít za výsledky do Kamenného Újezda. Zajímalo nás, kdo ze včelenských občanů bude borůvky dále sbírat, aby tradice docela neumřela. Tak jsme se dozvěděli, že 7 pěstitelů odevzdalo 82 kg červeného rybízu, 51 kg rybízu černého, 82 kg angreštu a jen 7 /sedm/ kg borůvek. Mnozí však odvedli svůj sběr a ovoce do českých Budějovic. Množství se nám nepodařilo zjistit.