Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Druhá prodejna

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Druhá prodejna

V zápisech za minulý rok jsme mohli konečně napsat, že byl zahájen provoz v druhé prodejně potravin JEDNOTY České Budějovice, která byla značným nákladem upravena z bývalé prodejny průmyslového zboží. Zmínili jsme se, jaké byly těžkosti s uvedením do provozu. Prodej se průběhem roku 1974 sice rozběhl, ale i když byl sortiment rozšířen o výrobu a prodej zmrzliny, nedostačoval obrat k tomu, aby prodavačka mohla být spokojena se mzdou. Rozvázala pracovní poměr. Na dobu jednoho měsíce převzala prodej Anna HOUSKOVÁ /čp. 38/, ale pak pro jiné zaneprázdnění opustila tuto druhou prodejnu i ona. Od 1.9.1974 je tedy prodejna k uzavřena k lítosti starších lidí z "dolního konce" Včelné, jimž tato prodejna nejzákladnějších životních potřeb /pečivo, mléko/ vyhovovala. K jejímu znovuotevření nedošlo ani do konce tohoto roku.