Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Bytové družstvo

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Bytové družstvo

Věřte, že se kronikáři do psaní zápisů za rok 1974 týkajících se této kapitoly, mnoho nechce. Po dvou "budovatelských" zápisech z r. 1972 a 1973, kdy se družstvo založilo a kdy kronikář sliboval, že v r. 1974 již dojde k opravdové práci na stavbě, skončila existence bytového družstva na Včelné neslavně.

Po výměně osob na místě předsedy družstva se ukázalo, že nový předseda nemá zdaleka iniciativní kvalitu předsedy bývalého. A tak se v průběhu roku omezila činnost družstva jen na schůzování, a vlastní práce se odkládala. Činnost stagnovala, až se dostavil den, kdy okresnímu svazu bytových družstev v Českých Budějovicích došla trpělivost. Zástupci tohoto svazu se dostavili na Včelnou, převzali aktiva a pasiva včelenského družstva, rozpustili je a začlenili do svazu bytových družstev v Českých Budějovicích. Požádali MNV, aby oznámil jména všech zájemců ze Včelné o bytovou výstavbu /družstevní/. Těm budou zachovány přednostní nároky, pokud se sami snad nevzdají, a zbytek volných parcel bude přidělen ostatním zájemcům v Českých Budějovicích podle volného uvážení tohoto družstva. V Družstevní ulici se sice stavět družstevně bude, ale nikoliv pod naším vedením. A tento konec se nečekal. Kronikář se s rozpaky omlouvá.