Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Víceúčelová budova - výstavba

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Víceúčelová budova - výstavba

V zápisech za minulý rok jsme si řekli, že jsme definitivně opustili plán rekonstrukce starého kulturního domu, z jehož původní hodnoty by po úpravě zbylo nejvíce 10%. ONV proto rozhodl, že se na Včelné postaví zcela nová víceúčelová budova. Tento gigant v předběžné rozpočtové ceně 4.662.245.- Kčs zasadil projektant Ing. arch. VÍTŮ z DRUPOSu České Budějovice do společného rámce s nově postaveným obchodním střediskem. Vypracování plánů přijde na 120.000.- Kčs. Pro zajímavost a také proto, od čeho se snad upustí, uvedeme, jak má tato honosná budova podle představ architekta vypadat.

Má tam být společenský sál, restaurace, úřadovny, tři kanceláře, byt správce budovy, klubová část, čítárna, knihovna, garsoniéra vedoucího restaurace, pohostinské pokoje, jeviště, orchestr pod přední částí jeviště, čtyři šatny, obřadní síň, zasedací síň, jíž možno zvětšovat pomocí skládacích stěn, pět pohostinských pokojů celkem o osmi až devíti lůžkách.

Některé části stavby by měly být provedeny v akci "Z" /místnosti MNV/, jiné - náročnější jako společenský sál a jeviště - budou zadány. Malby a sgrafita s reliéfy budou provedeny výtvarníky. Vlastní budova má stát 4.242.000.- Kčs, zbytek do částky uvedené nahoře pohltí kanalizace, septik, vodovodní přípojka, bezprašná vozovka, promítací kabina, kino, skladiště kulis a koupelny.

V roce 1974 bychom měli prostavět Kčs 700.000.- za podmínky, že plány podle předložené studie budou dodány do polovice dubna t.r.

Dostavily se však obtíže. Při podrobném zpracování rozpočtu bylo zjištěno, že tento překročí částku více jak 5 milionů Kčs. Protože tento údaj překročuje o jeden milion limit do něhož lze stavbu ještě zařadit do akce "Z", je nutné plány přepracovat a vyřadit z nich restaurační část projektu, aby se rozpočtová částka vměstnala do limitu pro akci "Z". Na podrobných plánech se pracuje a nají být dohotoveny do konce roku 1974. Studie stála 30.000.- Kčs. Ted už však je zřejmé, že se již se stavbou této representační budovy nezačne a tím se také již neprostaví výše uvedená částka 700.000.- Kčs. Na jiném místě kroniky bude řeč o náhradním programu, kterým bude ve značné části nahrazeno nezahájení stavby.

Konečně se dne 8.11.1974 na mimořádné nedělní schůzi Národní fronty dovídáme, že je vůbec ohrožena stavba této víceúčelové budovy, jestliže MNV nezvýší závazek na odpracováni brigádnických hodin na této nákladné stavbě na 30.000 hodin!, jinak bude stavba odsunuta až na rok 1985. Do soboty 15.11.1974 musí organizace NF sdělit, zdali souhlasí s počtem hodin, který jejich zástupci na této mimořádné schůzi nabídli. Jednání, jak vidět, se trochu zdramatizovalo. Tento počet se přibližně docílil, a tak bylo na ONV a KNV rozhodnuto s konečnou platnosti tuto stavbu v akci "Z" vybudovat. Jako rok zahájení stanoven r. 1976. Jestliže však bude potřebná dokumentace dohotovena dříve, zahájili bychom práce v roce 1975 s vypuštěním restaurační části, tak aby náklady nepřekročily částku pěti milionů Kčs.