Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Kam až to dospělo!

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Kam až to dospělo!

Když bylo vydáno zmíněné rozhodnutí krajského národního výboru v Českých Budějovicích o vyvlastnění pozemků - první to vyvlastnění pozemků na Včelné vůbec - došlo na přemísťování plotů na nové hranice. Jakž takž se s rozhodnutím KNV - proti němuž nebylo odvolání - spokojili všichni zúčastnění, až na Bohuslava Kornhöfera, v zastoupení své dcery Ing. Vondráčkové. On nejbouřlivěji protestoval, a se svými stížnostmi se obracel na nejvyšší místa ve státě. Proto konečné zamítavé rozhodnutí psychicky neunesl a když došlo k přemísťování plotů na nové hranice, vybízel ostatní, aby s tím tak nespěchali. Dal se strhnout k výrokům, on, člen KSČ a někdejší předseda MNV v Doudlebech, "že je to horší jak za Hitlera", a přítomné členy rady MNV Otmara Čížka, Antonína Tesaře, Josefa Mrázka a předsedu MNV Bedřicha Housku nazval "hitlerčíky", a vyhrožoval každému, kdo se k plotu přiblíží. Z povzdálí sledovali toto počínání sousedé Klomfar, Nováček, Miesbauerová a manželé Bendovi.

Jmenovaní členové rady MNV včetně předsedy MNV se cítili poškozeni na své cti a prostřednictvím národního výboru podali na Bohuslava KORNHÖFERA žalobu pro urážku na cti veřejného činitele. Po prvním jednání u soudu došlo k odročení, aby mohli být vyslechnuti svědci. Při druhém soudním projednávání byl vynesen rozsudek, podle něhož se Bohuslav Kornhöfer odsuzuje na 6 měsíců do vězení s podmínečnou lhůtou na dobu jednoho roku.

Až do těchto konců dospěla parcelace. To jistě nečekal místní národní výbor ani oponenti!