Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Chodníky ve Witthanově ulici

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Chodníky ve Witthanově ulici

Stav Witthanovy ulice v době dešťů byl velmi neutěšený. Rozježděna a rozblácena dodávkovými auty pro místní prodejní středisko i z jiných důvodů, byla předmětem neustálých stížností veřejnosti. Národní výbor přikročil proto aspoň k částečnému řešení této situace tím, že vybudoval jako náhradní akci za neuskutečněné zahájení stavby víceúčelové budovy, jednostranný chodník z Třídy 5. Května až na křižovatku Witthanovy ulice s Dlouhou ulicí. Tato akce měla číslo "Z" 223/74, byla provedena v době od 1.11.1974 do 28.11.1974 z betonových desek a obrubníků vlastní výroby /provozovna MNV/. Práce byla provedena solidně. A protože chodníky v této ulici částečně ještě pokračují, a další chodníky jsou i na levé straně ulice Husovy, dostanou se kupující k prodejnímu středisku téměř bez zablácení. Horší to nají zatím ti, co chodí nakupovat z opačné strany, východní, tedy od lesa. Doufejme, že i tady se najde brzy uspokojivé řešení.

Náklady činily 21.080,- Kčs, z toho mzdy 7.499,- Kčs. Hodnota čila 26.350,- Kčs.