Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Obnova fasád některých domů

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Obnova fasád některých domů

Po průzkumu, který zde provedl orgán okresním ho národního výboru v Českých Budějovicích, bylo místnímu národnímu výboru doporučeno, aby působil na majitele rodinných domků, především na průjezdné silnici /Třída 5. Května/, aby obnovili fasádu na svých rodinných domech. Jako nedostatečné byly označeny domy čp. 3, čp. 6, čp. 13 a čp. 226. Připomínáme, že dům čp. 13 je hostinec JEDNOTY U Kalkušů, jehož vlastníkem je zdejší místní národní výbor a JEDNOTA je nájemcem. Obnova fasády není nijak laciná záležitost, zvláště když jde o dům s větší plochou. A tak první informační sdělení MNV se právě nepotkalo se sympatiemi vlastníků těchto nemovitostí, vyjímaje ovšem místní národní výbor. Jde o akci, která by měla být provedena k 30. výročí osvobození naší vlasti.