Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Požární nádrž - rekonstrukce

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Požární nádrž - rekonstrukce

Požární nádrž v Dlouhé ulici byla zřízena z malé louže již na první republiky /r. 1937/. Sloužila výlučně jen pro požární účely až do roku 1972, kdy po založení rybářské organisace, byla podle dohody s MNV také osazena rybami. V územním směrném plánu však je jednoznačně její charakter určen: požární nádrž, později snad i koupaliště.

Protože nádrž hraničila těsně s ulicí, a dokonce zabírala místo pro budoucí chodník, muselo dojít k úpravě nádrže. Dne 12.9.1974 až do listopadu téhož roku, byla nádrž zmenšena o 2 m na úkor ulice, do dna byly zapuštěny železné pilety, do nichž byly zasunuty betonové panely. Prostor mezi panely a ulicí byl zasypán. Nádrž byla vypuštěna, buldozerem vyčištěna a rozšířena směrem východním. Na dno nádrže položeny panely. Bylo zabudováno potrubí užitkové vody pro přestavbu sociálního zařízení starého kulturního domu. Nádrž bude zásobena vodou jednak jako nebeský rybník a dále z potrubí kanalizačního, systémem šoupátek. Záměr se však dlouho nedařil a zatím nedaří. Voda z nádrže uniká. Zatím se voda musí do nádrže dovážet z vodárny v Českých Budějovicích. Až bude moci po postavení římovské přehrady na Malši býti zásobena jen pitnou vodou, bude tato požární nádrž sloužit také jako koupaliště. Hodnota díla nové požární nádrže je 75.000.- Kčs, náklady jsou 50.537.- Kčs, z toho 16.646.- Kčs vyplaceno na mzdách. Akce "Z" měla číslo 224/74.