Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Přestavba sociálního zařízení v Kulturním domu

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Přestavba sociálního zařízení v Kulturním domu

V jiné kapitole těchto ročních zápisů kroniky jsme uvedli, že dosavadní kulturní dům nebude přestavován, ale bude po přestavbě sociálního zařízení dále sloužit tělovýchově; Dne 12.10.1974 započato s přestavbou zmíněného sociálního zařízení. Z rekonstruované požární nádrže zaveden užitkový vodovod, přestavěn pisoir i WC se splachovacím zařízením, odpad ze septiku prodloužen až k silnici, položeny kanalizační roury pro zapojení do kanalizace, která v další etapě, již čtvrté, bude stavěna v r. 1975 od Sokolovského ulice /U Babků/ až k čp. 276 /U Vinických/ na samém konci obce. Náklady z prostředků ONV /akce "Z" 226/74/ jsou plánovány částkou Kčs 52.000.-, z toho Kčs 15.000.- na mzdový fond. Práce byla dokončena dne 13.12.1974 s hodnotou díla 75.000.- Kčs, náklady dosáhly jen částky Kčs 46.675.-, z toho mzdy 7.804.- Kčs.