Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Počet telefonních účastníků

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Počet telefonních účastníků

Počet soukromých telefonních stanic se nám proti roku 1971 značně zvětšil. V uvedeném roce bylo na jeho konci 50 telefonních účastníků. Na konci roku 1974 se tento počet zvýšil na 71. Zájem o telefonní soukromé stanice je značný, ale Obvodová správa pošt a telekomunikací není s to ihned všechny žadatele uspokojit. Jako příklad uvedeme skutečnost, že žádosti o zřízení účastnické stanice v provozovně naší holírny bylo vyhověno až za 18 měsíců, a to ještě jako podružné číslo dalšího účastníka. Pro zajímavost uvádíme, že za našich dnů stojí zřízení /připojení/ telefonní stanice Kčs 600.-, a je-li třeba telefonních sloupů, stojí jeden sloup Kčs 50.- A kdo vede telefonní hovory podobného rázu jako ku příkladu "Máte tvaroh, a máte švestky?" "Ano, tak budu dělat švestkové knedlíky", tak toho přijde provoz této skvělé moderní pomůcky člověka dost draho.