Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Elektrifikace

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Elektrifikace

V letošním roce 1974 nepokračovalo rozmnožení počtu elektrických svítidel na našich ulicích takovým tempem jako v roce předešlém. Byly na programu důležitější věci, a pak: osvětlení hlavních ulic, kromě Dlouhé, je již dokončeno nebo zlepšen stav osvětlení starého, ku příkladu v Lesní ulici. K vylepšení došlo na stížnost Boh. Vlčka a spol., že stará svítidla starého, ale zářivkového typu jsou často v poruše, takže ulice je ponořena do tmy, že dokonce "i zajíci se jí v noční době vyhýbají." MNV na stížnost odpověděl tak, že na 150 m dloubou ulici jsou tři stožárová svítidla, a že jsou-li porouchána, převzal na sebe povinnost je opravovat syn stěžovatele, odborník, za roční odměnu. Přesto MNV stav osvětlení na této ulici zlepší. A zlepšil je tak, že dal postavit tři nová světla parkového typu.

V době od 19.9. do 19.10.1974 bylo provedeno osvětlení cesty do Lesní kolonie směrem na východ, včetně odbočky k železniční trati /Nejedlých a Dvořákovi čp. 244, 242/. Práce byla provedena v akci "Z" čís. stavby 225/74 opět jako náhradní akce za neprovedené zahájení stavby nové víceúčelové budovy. Vykonali ji vesměs brigádníci bydlící v Lesní kolonii, s výjimkou hloubení příkopu pro kabel. Vykonaná práce má hodnotu Kčs 32.200.-, skutečné náklady činily Kčs 25.732.-, z toho na mzdách bylo vyplaceno 7.383.- Kčs. Bylo tam osazeno 8 svítidel parkového typu.

Jako další náhradní samostatná akce "Z" 239/74 bylo dobudováno osvětlení na kluzišti /víceúčelovém cvičišti/, na němž bylo nad jeho plochou instalováno dalších nových 6 světel, takže je jich zavěšeno na čtyřech betonových sloupech celkem 12. Chybí už jen ta zima, aby se dalo na této ploše bruslit. Současně bylo provedeno osvětlení konce Rybákovy ulice od jejího křížení s ulicí Jiráskovou. Práce byla zahájena dne 1.12.1974, skončena dne 18.12.74, převážně za deště, sněžení a mrazu - 3°C. Kronikář tehdy ty pětašedesátileté dobrovolné pracovníky litoval. Výdaje v pokladních dokladech figurují částkou Kčs 64.067.- z toho na mzdách vyplaceno Kčs 9.174.-, hodnota díla je 80.081.- Kčs. Přibyla další 4 svítidla parkového typu.