Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Místní rozhlas

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Místní rozhlas

V kronice za rok 1973 jsme oznámili, že v r. 1974 dojde ke generální opravě místního rozhlasu, který již téměř šest měsíců nefunguje. Okresní národní výbor v Českých Budějovicích splnil slib a tuto práci zadal Okresnímu průmyslovému kombinátu, radiotelevize, České Budějovice, Lidická třída. ONV také tuto práci financuje. Však to není malá částka. Tato generální oprava, ba dá se říci, že je to zcela nové vedení, ampliony a ústředna, stála Kčs 106.614.-

Dnes si jistě nikdo nebude stěžovat, že zprávu Místního rozhlasu neslyšel. Počet amplionů se značně rozšířil.

Při zkušebním vysílání dne 2.7.1974 bylo hlášení všude zřetelně slyšet. MNV předvídavě dal instalovat i do míst, s nimiž se počítá, že budou v brzké době zastavěny. Dokonce jsme jeden z reproduktorů u železniční stanice Včelná "namířili" směrem na rodinné domky těsně pod železniční tratí, které však již leží v katastrálním území MNV Boršov, budoucí to společné aglomerace Včelná-Boršov. Snad nám to Boršovští nebudou mít za zlé. Náš rozhlas jsme si však zatím nezavedli do Čtyř chalup. Ve skutečnosti totiž je tam těch chalup již postaveno devět. Tyto Čtyři chalupy jsou jaksi stranou našeho zájmu, protože jejich existence je podle územního směrného plánu dočasná. Z hlediska závodu BENZINA jsou určeny jen na dožití. Slyšitelnost místního rozhlasu ze Včelné je dána příznivým východním větrem. Nakonec ještě poznámka k výši výdajů za rekonstrukci rozhlasového zařízení. Původní rozpočet zněl na částku Kčs 47.983.- Kčs. Stavěním sloupů, zvýšením počtu reproduktorů a dodáním moderní ústředny s možností nahrání mluveného hlášení na magnetofonový pásek, se náklady rozrostly na výše uvedenou částku Kčs 106.614.-, které - jak řekl pracovník ONV - nebylo u vesnických rozhlasů dosud dosaženo.