Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Vzrůst majitelů aut, motocyklů a mopedů

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Vzrůst majitelů aut, motocyklů a mopedů

Při sčítání obyvatel ke dni 1. prosince 1970 bylo ve Včelné celkem 64 majitelů osobních aut a 77 motocyklů všech kubatur. Garáží bylo 77. I značky aut jsme v zápisech za tento rok uvedli. Nemáme přesné počty na konci roku 1974, ale troufáme si tvrdit, že jejich počet vzrostl nejméně o jednu třetinu. Ve Včelné na konci roku 1974 je rozestavěno na 50 rodinných domků. Všechny jsou projektovány s garážemi.

V tomto bodě je třeba se také zmínit o tom, jak lacino nebo draho jsme jezdili. Do oblasti politiky patří v jakém světe žijeme. Povězme tedy alespoň, že svět je rozháraný a rozdělen především se situací na blízkém východě. Krátce jsme se zmínili o tom v zápisech za r. 1973. Protože největší výrobci ropy jsou [část chybí] použili ji jako metlu pro ostatní státy, především západní, aby docílili tím změny stanoviska vzhledem k jejich protivníkům - Izraeli. Čtyřikrát tyto arabské státy zvýšili cenu nafty /ropy/. Protože náš stát nakupuje ropu nejen ze socialistických, ale také ze západních států, došlo ke značnému zvýšení cen naftových výrobků i u nás a sice od 1.4.1974.

Dříve stál normál. benzín: 1 litr 2,10 Kčs, nyní stojí Kčs 4,00; Speciální benzín stál 1 litr Kčs 2,40, po zvýšení Kčs 4,30; Super benzín stál 1 litr Kčs 3,00, po zvýšení stojí Kčs 5,00.

Náhradou za toto zvýšení byla zrušena daň z motorových vozidel, která činila Kčs 900.- ročně /podle obsahu auta - my uvažujeme především naše auta MB/. V každém případě to byla jen malá náplast na toto, téměř stoprocentní zvýšení ceny benzínu.