Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Doprava

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Doprava

V železniční dopravě došlo k malému zvýšení počtu osobních vlaků. Tak z Horního Dvořiště do Českých Budějovic jede motorový osobní vlak z odjezdem ze Včelné v 8,34 hod. Tento spoj jezdil již v jízdním řádu 1973/1974. Od nového jízdního řádu pro období 1974/1975 jezdí po naší trati motorový rychlík č. 1139 z Prahy až do Lipna, s odjezdem z Prahy v 5,44 hod. a příjezdem do Lipna v 11,08 hod.

Odjíždí z Lipna v 16,58 hod. a do Prahy přijede ve 22,17 hod. Rychlík tam i zpět v Čes. Budějovicích zastavuje. Jezdí jen v letním období, v sobotu a v neděli. Ve Včelné projíždí v 9,00 hod., případně v 19,00 hodin. Časově i finančně zlevňuje tento vlak rekreační možnosti. Musí však byt hluboce ztrátový, protože je pravidelně z Čes. Budějovic obsazen nejvýše šesti cestujícími. V autobusové dopravě ČSAD nedošlo k podstatným změnám. Rozdíly jsou jen minutové.

Rovněž městská doprava /linka č. 7/ má při změně jízdního řádu jen minutové rozdíly. Na naší žádost o zvýhodnění spojů vezoucích především pracující, jakož i žádosti, abychom z hlediska placení jízdného byli považováni za příměstskou oblast, a tudíž aby jízdné bylo o 50% zlevněno na Kčs 1.- nebylo ze zásadních důvodů vyhověno.