Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Český svaz žen /ČSŽ/

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Český svaz žen /ČSŽ/

Tato zpráva i zpráva místní organisace Českého červeného kříže jsou vždy obsažné. V nich je vidět, že tady skutečně pulsuje život naší vesnice. Protože si však některé organisace vedou vlastní kroniku, omezíme se jen na nejnutnější fakta a celkový pohled na činnost. Schůze vždy s politicko-výchovným programem. Přednášky, besedy, z toho dvě nad kronikou spojené s filmem. Zájezdy, návštěvy divadel v Čes. Budějovicích a Praze, kurs šití, ples, dětský karneval, aktivní účast na MDD a MDŽ, návštěva 27 přestárlých žen upoutaných na lůžko, 3 návštěvy v Domově důchodců a nemocnici. Podělení dvou svátek dárky, účast na 550. výročí Žižkova úmrtí, průvod na výstavu Země živitelka. Účast na cvičení v Sokole. Organisace dodala čtyři cvičitelky. Některé členky jsou zapojeny i v jiných včelenských organisacích. Během roku bylo získáno 5 dalších členek svazu. Nezapomeňme, že 7 žen je dobrovolnými dárkyněmi krve, 14 žen je členkami BSP. Množství odpracovaných brig. hodin, množství sebraného textilu a šrotu jsou hodnoty, které zaslouží pochvaly. Celkově přispěly jiným organisacím částkou Kčs 2.000.- To je velmi stručně řečeno vše, ale co je práce v té stručnosti! Vedou si kroniku.