Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Český Červený kříž

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Český Červený kříž

Opět zaznamenáme činnost jen heslovitě, protože i tato organisace si vede vlastní kroniku. Závazek za rok 1974 splněn. Přijmul dalších 8 nových členů, mé celkem 107 členů. Vede si velmi dobře ve výchově a školení, má 4 dobrovol. dárce krve, přispěl na fond solidarity Kčs 100.- Při MDD konána soutěž při konání základní pomoci. Organisace provedla 80 malých ošetření, 12 případů bylo odesláno do nemocnice a na polikliniku. Pracuje v pečovatelské službě s úhradou i bez ní. Při úklidu v kraj. ústavu národního zdraví v Českých Budějovicích 1.600 hodin. Stejně jako svaz českých žen sbírají odpadové hmoty. Ve své zprávě uvádí Červený kříž výši finančního majetku per Kčs 8.147,25. Co to bylo na pochvalu řečeno u svazu žen, platí v plné míře i Českém Červeném kříži. Je to nezbytná složka naší NF.