Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Baráčníci

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Baráčníci

Rovněž oni si vedou svou kroniku. Kromě jejich pravidelné schůzové činnosti konali společně s Baráčníky z Kamenného Újezda zájezd po Šumavě. Neuskutečnila se jejich tradiční Posvícenská zábava, protože v kulturním domu nebylo dokončena přestavba sociálního zařízení. Mají silný sběr papíru a králičích kožek. Členů je 60, většinou přestárlých, průměrný věk je 66 roků. Jejich činnost již není dobročinná, ale k zachování zvyků potřebná.