Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Dohlížecí výbor

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Dohlížecí výbor

I na tomto členu NF je vidět, jak se jeho činnost prolíná s členstvím ve Svazu žen a ČČK. Účastnil se všech kulturních počinů v obci, jmenovaných již ve zprávě o činnosti Českého svazu žen. Jejich vlastní činnost, podle níž je výbor pojmenován, tedy dohlížecí byla tato: stanovenými dvojicemi bylo za rok provedeno 85 kontrol, jak v prodejnách tak i v pohostinství. Větší závady nebyly shledány a menší nedostatky byly řešeny s vedoucími prodejen přímo na místě, někdy i za pomoci zástupců Lidového spotřebního družstva. Bylo svoláno 11 výborových schůzí a jedna výroční s hladkým průběhem a řadou dobrých námětů. Dohlížecí výbor se dále podílel na namátkové přejímce zboží, zlevňovacích akcích a na inventurách. Odpracovaných brigádnických hodin nebylo mnoho, ale přece jen byly /106/. Sebráno 540 kg starého papíru. Na počest 30. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou byly u obchodního střediska vysázeny šeříky. Byl zájezd na Expo Plzeň. Účastníkům připlaceno po 25.- Kčs, a 82 členům družstva bylo zaplaceno vstupné na výstavě Země živitelka. Spolupořádal výbor kurs šití. Podstatně bylo vylepšeno pohostinství Jednoty u Kalkušů, kam byla zavedena voda a vyhrazena jedna místnost pro pořádání schůzí apod. Je tam nyní čistěji a kulturněji. Předsedkyní DV je Ludmila LETFUSOVÁ.