Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Český rybářský svaz

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Český rybářský svaz

Uskutečnil 7 výborových schůzí, 5 členských, z toho jedna společně s SSM. Společně s SSM uskutečnili masopustní průvod obcí. Vydařila se i Josefská zábava. Účastnili se aktivně MDD a MDŽ. Uskutečnil se zájezd mladých rybářů i dospělých na Lipno společně s BSP Elektroservisu v Českých Budějovicích, s nímž vedou družbu. Mají 2 čestné dárce krve. Dne 18.5.1974 zahájili rybolov na tzv. "Fajláku" v Lesní kolonii. Mladí rybáři uskutečnili 11 schůzek zaměřených na školení rybolovné techniky a chovu ryb. Mladí také vysázeli stromy kolem silnice k vodárně podle plánu MNV. Rybolovná skupina se zúčastnila všech brigád, kdy pomoc MNV potřeboval.

Na rybářském areálu v Českých Budějovicích bylo členy odpracováno 250 hodin. Mladí sebrali 250 hadrů a papíru. Předsedou místní organisace byl František AICHMAJER. Organisace však byla zrušena. Viz o tom samostatnou kapitolu.