Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Svaz Československo-sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Svaz Československo-sovětského přátelství

V letošním roce došlo k obnovení práce odbočky, která v předcházejících letech veřejně nepracovala. Podchytila se práce výboru a tím i celé odbočky. Konají se každý měsíc schůze výboru, členské jednou za 3 měsíce i když účast na nich je problém /přestárlí členové/. Řešení se zatím nedaří. Účast na akcích "Z" je zanedbatelná. Samotná činnost odbočky se na veřejnosti projevila jednak vlastním programem na DD a pak na zajištění oslav Velké říjnové socialistické revoluce. Činnost odbočky možno označit celkově jako slabou.