Z kroniky Včelné díl V r. 1974: Svazarm - střelecký klub Včelná

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Svazarm - střelecký klub Včelná

Na úseku politicko-výchovné a organisační činnosti bylo vykonáno: Na počest 25. výročí SSM, místní přebor ve střelbě StM. V dubnu a květnu se střelecké družstvo zúčastnilo ZO okres, přeboru vzduchovkové soutěže mládeže na střelnici v Trhových Svinech. Dne 18.5. se jeden Člen ZO zúčastnil III. ročníku střelecké soutěže "pohár osvobození". V srpnu proveden místní přebor ve střelbě na počest 30. výročí Slovenského národního povstání. Dne 15.8. proveden místní přebor ve střelbě ze vzduchovky pro mládež do 15 let. Během roku bylo provedeno 8 tréninků družstva StM a 6 tréninků družstva mládeže se vzduchovkou. Celkem odpracováno 50 brigád. hodin, z toho 18 na plnění voleb. programu MNV. Získán jeden nový člen. Předsedou je Jan HŮLKA z Rybákovy ulice.