Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Český svaz požární ochrany

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Český svaz požární ochrany

Jeho zprávu pro kroniku udal heslovitě. To asi proto, že si vedou kroniku vlastní. Členských schůzí bylo pět, výborových jedno, školení jedno, mládežnické protipožární hlídky žňové: 336 hodin, brigádnické hodiny 300, preventivní protipožární prohlídky trvaly 50 hodin, zúčastnili se tří okrskových schůzí a jednoho okrskového školení. Svodová schůze jedna, účast na komisi jedenkrát. Konali jeden tradičně úspěšný ples, a jinak se zúčastnili všech kulturních podniků, které jsme u předchozích organisací vyjmenovali, včetně Trocnovských dnů a účasti na výstavě Země živitelka.

Poprvé za 50 let trvání včelenských hasičů, nyní požárníků, byla zvolena předsedkyní žena, Zdenka KREPSOVÁ /čp. 85/. Tuto nezvyklost nebudeme komentovat jako Chrudoš kněžnu Libuši ve stejnojmenné Smetanově opeře, protože někdy žena může být chytřejší než je muž, ale toto zvolení svědčí o generačním problému, které postihuje nejen tuto organisaci.