Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zahrádkáři

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zahrádkáři

Celkově činnost ještě slabá. Počet členů sice ode dne v dubnu 1973 se zvýšil z patnácti na dvacet, ale byla konána jen jedna členská schůze, na níž byly promítnuty tři odborné krátké filmy. Jinak se předseda organisace zahrádkářů Josef ŠPÍRAL /čp. 32/ zúčastňoval měsíčních schůzí Národní fronty, kde spolu s ostatními složkami zajišťoval její politické akce častým zasahováním do diskuse s podnětnými návrhy.