Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Svaz protifašistických bojovníků

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Svaz protifašistických bojovníků

Jde o organisaci, která je jako člen Národní fronty nejméně nápadná. Konají pro svých 13 členů ječnou ročně schůzi, aby zkonstatovali, že tu ještě jsou /velký, vysoký průměrný věk/, že příspěvky byly vybrány a že jejich hotovost v pokladně nečiní více jak dvě desítky Kčs. Dále, že vykonali školním dětem dvě přednášky o koncentračních táborech, kterými za 11. světové války prošli. Předsedou organisace je Jan CÍGLER, z Boršova /Poříčí/, který se velmi snaží udržet organisaci na výši, ale nedaří se to příliš. Jednatelem je náš občan Josef CHALOUPKA, kustod sportovního stadionu u nás.