Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Jak jsme četli

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Jak jsme četli

Přemístěním knihovny se zvýšila její celková úroveň. Je to zřejmé i z celoročního výkazu o lidové knihovně, který vyhotovuje knihovník, v našem případě Anna HOUSKOVÁ /čp. 38/. Tato knihovna je pro veřejnost otevřena 2 hodiny týdně. Výpůjčky mimo knihovnu podle druhu literatury od počátku roku mají tyto výsledky:

DOSPĚLÝM